Przetargi
Przetargi

przejdź do: PRZETARGI PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT, aby zobaczyć przetargi dla których termin składania ofert upłynął

Poniższa lista zawiera przetargi, dla których termin składania ofert jeszcze nie upłynął.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 8/04/2017 - telefonia komórkowa 
Opis:  przetarg nieograniczony na Świadczenie usług telefonii komórkowej i usługi bezprzewodowej transmisji danych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin składania ofert : 02/05/2017

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 9/04/2017 - sprzątanie Zwierzyniecka 
Opis:  przetarg nieograniczony na Sprzątanie pomieszczeń w budynku zamawiającego znajdującym się przy ul. Zwierzynieckiej 20 w Poznaniu oraz posesji, na której budynek się znajduje, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Części IV SIWZ.
Termin składania ofert : 04/05/2017

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 428/17 roboty budowlane 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach laboratoryjnych i biurowo-administracyjnych w budynku A, B-ZPG, B, B-10, B-12, C w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: Kosztorysy ślepe oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ("STWiORB"), zawarte w IV, części SIWZ. STWiORB obejmuje w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, wentylacyjnych. Podane w dokumentacji technicznej, w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 ust.1, 2 i 3 i art. 7 ust.1 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w dokumentacji poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne jakościowe i technologiczne nie będą gorsze od materiałów, jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach projektu i dokumentacji technicznej SIWZ i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt I.20 SIWZ.
Termin składania ofert : 09/05/2017

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 7/03/2017 - dyski 
Opis:  przetarg nieograniczony na Dostawa dysków do serwerów posiadanych przez zamawiającego, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.
Termin składania ofert : 16/05/2017
<< poprzednie następne >>

 

Kalendarium
<< kwiecień 2017 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  
  
  1
  2
  3
11
12
18
22
29
30
Przetargi