Przetargi


ZP: PN 432/17 oprogramowanie Gene Game
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 31 sierpnia 2017
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Zestawienie złożonych ofert

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327
tel: (+48 61) 852-25-09
email: zampub@ibch.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dziesięcioletniej licencji na korzystanie z oprogramowania Gene Game wraz z egzemplarzem instalacyjnym oprogramowania (zwanej w dalszej treści "oprogramowaniem") oraz z wdrożeniem (instalacją wraz ze szkoleniem) zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ (zwanej w dalszej treści "specyfikacją techniczną").
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zamawiającemu możliwość pobrania dokumentów potwierdzających nabycie licencji i wersji instalacyjnej (egzemplarza) oprogramowania w wersji elektronicznej z podaniem przez Wykonawcę strony www. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kody, hasła itp., jeżeli takowe są niezbędne do pobrania egzemplarza oprogramowania oraz aktualizacji.
Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte SIWZ.
Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.
Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziane przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

CPV 4861000-7


Zestawienie złożonych ofert: 08/09/2017

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< listopad 2018 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
  
Przetargi