Przetargi


ZP: PN 101/12/2015 - ochrona CBPIO
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 14 grudnia 2015
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062
tel: (+48 61) 858-20-91
email: przetargi@man.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Świadczenie usługi całodobowej ochrony Budynku A i B oraz Budynku Sal Technologicznych (BST) będących częścią Centrum Badań Polskiego Internetu Optycznego (CBPIO) przy ul. Jana Pawła II 10 w Poznaniu przez pracowników ochrony fizycznej wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.


Rozstrzygnięcia:


Postępowanie uniewazniono: 23/12/2015
Opis: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, informuje o unieważnieniu ww. postępowania z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, gdyż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć - w okresie bezpośrednio poprzedzającym termin otwarcia ofert nastąpiły zdarzenia wskazujące, że zabezpieczenie obiektu w formie świadczenia usługi ochrony osób i mienia nie gwarantuje bezpieczeństwa osób i mienia Zamawiającego, a w szczególności nie gwarantuje zabezpieczenia newralgicznych punktów przed wtargnięciem osób niepowołanych. W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o zmianie systemu ochrony obiektu.
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< grudzień 2018 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  
  
  8
  9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
  
  
  
  
  
Przetargi