Przetargi


ZP: PN 3/03/2016 - sprzęt komputerowy
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 01 marca 2016
Kwota przetargu: powyżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062
tel: (+48 61) 858-20-91
email: przetargi@man.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ


Rozstrzygnięcia:


Wybór najkorzystniejszej oferty: 29/04/2016
Wykonawca: dla części nr 4 - Wykonawcy nr 3:
VOL Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań
Koszt zamówienia wynosi: 811,80 zł brutto
Pliki:
Wybór najkorzystniejszej oferty: 09/05/2016
Wykonawca: dla części nr 1 - Wykonawcy nr 3:
VOL Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań
Koszt zamówienia wynosi: 42.281,25 zł brutto
dla części nr 2 - Wykonawcy nr 4:
EWAM System Mariusz Rychlik
ul. Złotowska 66, 60-189 Poznań
Koszt zamówienia wynosi: 4.301,31 zł brutto
dla części nr 3 - Wykonawcy nr 2:
Koma Nord Sp. z o. o.
ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia
Koszt zamówienia wynosi: 9.942,09 zł brutto
dla części nr 6 - Wykonawcy nr 2:
Koma Nord Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia
Koszt zamówienia wynosi: 1.388,67 zł brutto
Pliki:
Postępowanie uniewazniono: 09/05/2016
Wykonawca: W związku z odrzuceniem najkorzystniejszej oferty Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe, informuje o unieważnieniu ww. postępowania w części nr 5 z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< wrzesień 2018 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  
  
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  8
  9
16
22
23
25
26
27
28
29
30
Przetargi