Przetargi


ZP: PN 413/16 stacja pipetująca (dozująca)
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 16 maja 2016
Kwota przetargu: powyżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327
tel: (+48 61) 852-25-09
email: zampub@ibch.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech sztuk stacji pipetujących (dozujących) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. do Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, przy ul. Umultowskiej 89C w Poznaniu (61-614), pomieszczenie A033 wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem, instalacją i uruchomieniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi szczegółowo w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ (dalej zwanej specyfikacja techniczna).
Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także:
a) szkolenie z obsługi urządzenia po instalacji wraz z wykonaniem testów potwierdzających sprawność urządzenia oraz zgodność parametrów z dostarczoną specyfikacją - minimum 1 dzień ,nie później niż do 3 dni od uruchomienia
b) udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (dalej zwanych serwisem)- szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt.20 SIWZ i specyfikacji technicznej;
c) nieograniczona konsultacja techniczna - telefoniczna i mailowa w okresie gwarancji oraz pogwarancyjna do końca okresu funkcjonowania urządzenia;
d) dostarczenie instrukcji obsługi w wersji polskiej lub angielskiej.
Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy lub postdemonstacyjny, jednak wyprodukowany nie później niż w 2013 r. odpowiadający obowiązującym normom, posiadać stosowne certyfikaty/atesty zezwalające/dopuszczające tego typu urządzenia do korzystania z nich w Polce, gotowy do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz musi być wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.


Rozstrzygnięcia:


Wybór najkorzystniejszej oferty: 19/09/2016
Wykonawca: FORMULATRIX
10 Deangelo Drive
Bedford
Massachusetts
USA
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< grudzień 2018 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  
  
  8
  9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
  
  
  
  
  
Przetargi