Przetargi


ZP: PN 8/05/2016 - sprzęt komputerowy
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 18 maja 2016
Kwota przetargu: powyżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062
tel: (+48 61) 858-20-91
email: przetargi@man.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.


Rozstrzygnięcia:


Postępowanie uniewazniono: 13/06/2016
Wykonawca: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe, informuje o unieważnieniu ww. postępowania w części nr 1 z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), gdyż cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Pliki:
Postępowanie uniewazniono: 21/06/2016
Wykonawca: W związku z odrzuceniem najkorzystniejszej oferty tj. Wykonawcy nr 1 - Koma Nord Sp. z o. o. ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe, informuje o unieważnieniu ww. postępowania w części nr 2 z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< grudzień 2018 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  
  
  8
  9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
  
  
  
  
  
Przetargi