Przetargi


ZP: PN 9/06/2016 - przeniesienie kontenera
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 02 czerwca 2016
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062
tel: (+48 61) 858-20-91
email: przetargi@man.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przeniesieniu Kontenerowego Centrum Danych zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II 10 (działka nr 24/7 i częściowo działka 24/14 obręb 04 Śródka, arkusz 14) wraz z wykonaniem przyłącza elektrycznego i teletechnicznego, dostawą i montażem zbiorników bezodpływowych, wymianą gruntu oraz budową nawierzchni drogowych.


Rozstrzygnięcia:


Postępowanie uniewazniono: 20/06/2016
Wykonawca: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuje o unieważnieniu postępowania z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Pliki:
Kalendarium
<< luty 2018 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  1
  2
  3
  4
  5
  7
14
16
17
18
19
20
22
24
25
26
27
28
  
  
  
  
Przetargi