Przetargi


ZP: PN 417/16 fitotrony II
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 26 lipca 2016
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327
tel: (+48 61) 852-25-09
email: zampub@ibch.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest budowa pięciu fitotronów i ich dostawa do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego wraz z instalacją i uruchomieniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi szczegółowo w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV. SIWZ (dalej zwanej specyfikacją techniczną)
Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także:
a) udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego (dalej zwanych serwisem) - szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt. 19 SIWZ,
b) nieograniczona konsultacja techniczna - telefoniczna i mailowa w okresie gwarancji.

Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostawy z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.
Dostarczony przedmiot zamówienia musi być gotowy do używania bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz musi być wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.


Rozstrzygnięcia:


Wybór najkorzystniejszej oferty: 05/08/2016
Wykonawca: BORDEV Krzysztof Borowczyk
ul. Poziomkowa 24
65-128 Zielona Góra
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< styczeń 2019 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  1
  3
  4
  6
  8
  9
10
11
12
13
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
  
  
Przetargi