Przetargi


ZP: PN 422/16-inkubator CO2
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 05 grudnia 2016
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327
tel: (+48 61) 852-25-09
email: zampub@ibch.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest dostawa inkubatora CO2 o dużej pojemności do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, tj. do Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, przy ul. Umultowskiej 89C w Poznaniu (61-614), pomieszczenie A033, wraz z instalacją i uruchomieniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi szczegółowo w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej
w części IV SIWZ (dalej zwanej specyfikacją techniczną).
Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także:
a) udzielenie 12 miesięcznej gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego (dalej zwanych serwisem)
b) nieograniczona konsultacja techniczna - telefoniczna i mailowa w okresie gwarancji oraz pogwarancyjna do końca okresu funkcjonowania urządzenia;
c) szkolenie z obsługi przedmiotu zamówienia, w terminie najpóźniej do 30 dni po jego zainstalowaniu i uruchomieniu oraz po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
Dostarczony przedmiot zamówienia musi umożliwiać pracę z płytkami o rozmiarach zgodnych ze standardem Society for Biomolecular Screening (SBS).
Dostarczony przedmiot zamówienia musi być gotowy do eksploatacji oraz musi być wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania.


Rozstrzygnięcia:


Wybór najkorzystniejszej oferty: 20/12/2016
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< marzec 2019 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  
  2
  3
  7
  8
  9
10
16
17
23
24
25
26
27
28
29
Przetargi