Przetargi


ZP: PN 423/16 czasopisma krajowe i zagraniczne
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 14 grudnia 2016
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327
tel: (+48 61) 852-25-09
email: zampub@ibch.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest roczna prenumerata oraz sukcesywna, w miarę ukazywania się poszczególnych numerów, dostawa czasopism krajowych i zagranicznych w roku 2017, aż do zakończenia okresu prenumeraty poszczególnych czasopism do siedziby Zamawiającego, zgodnie ze szczegółowym wykazem czasopism krajowych i zagranicznych zawartym w części IV SIWZ (dalej zwanym wykazem czasopism).
Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także:
a) terminowe dostarczanie Zamawiającemu czasopism, począwszy od pierwszego numeru należącego
do prenumeraty roku 2017 do ostatniego należącego do prenumeraty roku 2017, bez względu na datę ukazania się numeru,
b) zapewnienie kompletności dostaw zamówionych czasopism,
c) zapewnienie dostępu on-line na czasopisma wyszczególnione w ofercie oraz na zasadach i warunkach określonych w ofercie,
d) niezwłoczne informowanie (faxem, e-mailem) Zamawiającego o wszelkich zmianach wydawniczych dotyczących zaprenumerowanych czasopism (opóźnienia w wydawaniu, zmiana tytułu, zawieszenie tytułu, itp.).


Rozstrzygnięcia:


Wybór najkorzystniejszej oferty: 23/12/2016
Wykonawca: w zakresie części 2
GARMOND PRESS S.A.
ul. Lubicz 3
31-034 Kraków
w zakresie części 3
ABE-IPS Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 37A
00-855 Warszawa
Pliki:
Wybór najkorzystniejszej oferty: 29/12/2016
Wykonawca: w zakresie cz. 1 -
GARMOND PRESS S.A.
ul. Lubicz 3
31-034 Kraków
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< styczeń 2019 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  1
  3
  4
  6
  8
  9
10
11
12
13
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
  
  
Przetargi