Przetargi


ZP: PN 428/17 roboty budowlane
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 24 kwietnia 2017
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327
tel: (+48 61) 852-25-09
email: zampub@ibch.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach laboratoryjnych i biurowo-administracyjnych w budynku A, B-ZPG, B, B-10, B-12, C w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
Kosztorysy ślepe oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ("STWiORB"), zawarte w IV, części SIWZ.
STWiORB obejmuje w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania
i oceny prawidłowości poszczególnych robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, wentylacyjnych.
Podane w dokumentacji technicznej, w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 ust.1, 2 i 3 i art. 7 ust.1 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w dokumentacji poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne jakościowe i technologiczne nie będą gorsze od materiałów, jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach projektu i dokumentacji technicznej SIWZ i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.
Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt I.20 SIWZ.


Rozstrzygnięcia:


Wybór najkorzystniejszej oferty: 16/05/2017
Wykonawca: w zakresie części 1 została wybrana następująca firma:
INSTALATORSTWO WOD. KAN. C.O.
WOJCIECH SKOWROŃSKI
UL. POLNA 5
62-081 PRZEŹMIEROWO
w zakresie części 2, 3, 4, 5 została wybrana następująca firma:
FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA
JACEK NIEDZIELA
SIEDLECZEK 18
62-025 KOSTRZYN
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< styczeń 2019 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  1
  3
  4
  6
  8
  9
10
11
12
13
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
  
  
Przetargi