Przetargi


ZP: PN 436/17_zestaw do przygotowywania podłoży mikrobiologicznych
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 06 listopada 2017
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327
tel: (+48 61) 852-25-09
email: zampub@ibch.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego zestawu do przygotowywania podłoży mikrobiologicznych składającego się z autoklawu oraz aparatu do rozlewania pożywek na szalki Petriego, wraz
z wniesieniem, instalacją i uruchomieniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi szczegółowo w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ (dalej zwanej specyfikacją techniczną).
Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także:
a) udzielenie min. 12 miesięcznej gwarancji i świadczenie usług autoryzowanego serwisu gwarancyjnego (dalej zwanych serwisem)
b) autoryzowany przez producenta serwis, w tym czas reakcji serwisowej w razie awarii aparatów - 48h
c) dwa przeglądy okresowe na żądanie wraz z pakietem podstawowych zużywalnych części zamiennych w okresie do 24 miesięcy od daty instalacji;
d) przeprowadzenie szkolenia z obsługi przedmiotu zamówienia dla 5 osób, w terminie najpóźniej do 30 dni po jego zainstalowaniu i uruchomieniu oraz po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy oraz musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej.


Rozstrzygnięcia:


Wybór najkorzystniejszej oferty: 21/11/2017
Wykonawca: DONSERV Wojciech Kaca
ul. Michała Spisaka 31, 02-495 Warszawa
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< grudzień 2018 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  
  
  8
  9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
  
  
  
  
  
Przetargi