Przetargi


ZP: PN 437/2017 odczynniki, probówki, rękawiczki do magazynu
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 22 listopada 2017
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327
tel: (+48 61) 852-25-09
email: zampub@ibch.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, realizowana w miarę zgłaszanego zapotrzebowania dostawa odczynników chemicznych, probówek i końcówek do pipet i innych materiałów laboratoryjnych oraz rękawiczek jednorazowych do magazynu ICHB PAN w Poznaniu, w ilościach i asortymencie wskazanych w części IV SIWZ.
Dostawa ma obejmować przywóz oraz rozładunek towaru do magazynu Zmawiającego mieszczącego się
w siedzibie Zamawiającego (maksymalny termin dostawy 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed zrealizowaniem zamówienia potwierdził termin dostawy na 1 dzień przed dostawą.
Uwaga:
Przez dni robocze Zamawiający rozumie inne dni aniżeli soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
Odczynniki chemiczne (część 1), których dostawa stanowi przedmiot zamówienia, w dniu dostawy muszą mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta.
W przypadku części 1 do przedmiotu zamówienia należy również odbiór od Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminach uzgodnionych z Zamawiającym opakowań zwrotnych.
W przypadku części 1 i 2 Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty numer katalogowy poszczególnych produktów wraz z podaniem strony internetowej na której dostępny będzie opis produktu.


Rozstrzygnięcia:


Wybór najkorzystniejszej oferty: 21/12/2017
Opis: dotyczy części 2 i 3
Wykonawca: dla części 2- Wykonawca nr 3
Dom Handlowy Nauki Sp z o.o.
Oddział w Poznaniu
ul. Krzywa 14
60-118 Poznań
cena brutto oferty dla części 2 wynosi 82 469,82 PLN
oraz
dla części 3 - Wykonawca nr 1
Mercator Medical S.A.
ul. Heleny Modrzejewskiej nr 30
31-327 Kraków
cena brutto oferty dla części 3 wynosi 15 999,60 PLN
Pliki:
Wybór najkorzystniejszej oferty: 22/12/2017
Opis: dotyczy części 1
Wykonawca: HURT-CHEM
Hurtownia Odczynników Chemicznych
ul. Boczna 10
05-850 Duchnice
cena brutto oferty dla części 1 wynosi 42 052,33 PLN
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< grudzień 2018 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  
  
  8
  9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
  
  
  
  
  
Przetargi