Przetargi


ZP: PN 83/09/2015 - sprzęt elektroniczny LBiOIK_2
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 11 września 2015
Kwota przetargu: powyżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062
tel: (+48 61) 858-20-91
email: przetargi@man.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Dostawa sprzętu elektronicznego dla Laboratorium Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni i Ochrony Infrastruktur Krytycznych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.


Rozstrzygnięcia:


Wybór najkorzystniejszej oferty: 28/10/2015
Wykonawca: dla części nr 1 - Wykonawcy nr 2:
VOL Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań
Koszt zamówienia wynosi: 952,02 zł brutto
dla części nr 2 - Wykonawcy nr 2:
VOL Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań
Koszt zamówienia wynosi: 184,50 zł brutto
dla części nr 9 - Wykonawcy nr 3:
EWAM SYSTEM Mariusz Rychlik
ul. Złotowska 66, 60-189 Poznaniu
Koszt zamówienia wynosi: 10.350,45 zł brutto
dla części nr 10 - Wykonawcy nr 2:
VOL Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań
Koszt zamówienia wynosi: 947,10 zł brutto
Osoba kontaktowa: Iwona Gierczyk
Pliki:
Postępowanie uniewazniono: 28/10/2015
Opis: Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w Części nr 4, 7 i 8 ww. postępowania z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Osoba kontaktowa: Iwona Gierczyk
Pliki:
Wybór najkorzystniejszej oferty: 30/10/2015
Wykonawca: dla części nr 5 - Wykonawcy nr 2:
VOL Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań
Koszt zamówienia wynosi: 38.265,30 zł brutto
dla części nr 11 - Wykonawcy nr 1:
Namkron Trade & Consulting
pl. Kaszubski 8/205, 81-350 Gdynia
Koszt zamówienia wynosi: 2.452,62 zł brutto
dla części nr 12 - Wykonawcy nr 1:
Namkron Trade & Consulting
pl. Kaszubski 8/205, 81-350 Gdynia
Koszt zamówienia wynosi: 2.902,80 zł brutto
Osoba kontaktowa: Iwona Gierczyk
Pliki:
Wybór najkorzystniejszej oferty: 04/11/2015
Wykonawca: dla części nr 3 - Wykonawcy nr 2:
VOL Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań
Koszt zamówienia wynosi: 38.265,30 zł brutto
dla części nr 6 - Wykonawcy nr 3:
EWAM SYSTEM Mariusz Rychlik
ul. Złotowska 66, 60-189 Poznaniu
Koszt zamówienia wynosi: 62.341,32 zł brutto
Osoba kontaktowa: Iwona Gierczyk
Pliki:
Wybór najkorzystniejszej oferty: 06/11/2015
Wykonawca: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe, informuje, że w wynikach ogłoszonych w dniu 4 listopada 2015 r. wkradł się błąd dotyczący kosztu zamówienia w części nr 3 ww. postępowania.
W związku z powyższym błędem Zamawiający koryguje treść pisma L. Dz. 1949/11/2015 z dnia 4 listopada 2015 r.
dla części nr 3 - Wykonawcy nr 2:
VOL Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań
Koszt zamówienia wynosi: 496,92 zł brutto
Osoba kontaktowa: Iwona Gierczyk
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< wrzesień 2018 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  
  
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  8
  9
16
22
23
25
26
27
28
29
30
Przetargi