Przetargi


ZP: PN 398/15 Zestawy HPLC
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 25 września 2015
Kwota przetargu: powyżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327
tel: (+48 61) 852-25-09
email: zampub@ibch.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch zestawów HPLC do wskazanych pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem, instalacją i uruchomieniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi szczegółowo w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej
w części IV SIWZ (dalej zwanej specyfikacja techniczna).
Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także:
a) szkolenie z obsługi urządzenia po instalacji wraz z wykonaniem testów potwierdzających sprawność urządzenia oraz zgodność parametrów z dostarczoną specyfikacją:
i. w zakresie części 1: przeszkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji Przedmiotu zamówienia - min. 2 dni. Szkolenie podzielone na 2 części - pierwsza po uruchomieniu Przedmiotu zamówienia, natomiast druga część szkolenia po 6 miesiącach użytkowania;
ii. w zakresie części 2: szkolenie z oprogramowania dla użytkowników po uruchomieniu Przedmiotu zamówienia oraz min. 3 dniowe szkolenie aplikacyjne podzielone na dwie części - pierwsza po uruchomieniu Przedmiotu zamówienia, natomiast druga część szkolenia między 3 a 6 miesiącem użytkowania;
b) udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (dalej zwanych serwisem)- szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt.20 SIWZ i specyfikacji technicznej;
c) nieograniczona konsultacja techniczna - telefoniczna i mailowa w okresie gwarancji oraz pogwarancyjna do końca okresu funkcjonowania urządzenia;
d) dostarczenie instrukcji obsługi w wersji polskiej i angielskiej.
Dostarczony przedmiot zamówienia musi być gotowy do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz musi być wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.
Dotyczy części 1 - Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostawy z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.
Dotyczy części 2 - Dostarczony przedmiot zamówienia może być przyrządem używanym, wyprodukowanym najpóźniej w 2012 roku - w przyrządzie muszą być wymienione na nowe uszczelki tłoków, filtry liniowe w pompach, diafragmy w pompach, uszczelka igły w autosamplerze.
Kod CPV 38432200-4


Rozstrzygnięcia:


Wybór najkorzystniejszej oferty: 06/11/2015
Wykonawca: dla części 1 - Wykonawca nr 1
Polygen Sp. z o.o.,
ul. Górnych Wałów nr 46/1,
44-100 Gliwice
cena brutto oferty dla części 1 wynosi 499 999,92 PLN
dla części 2 - Wykonawca nr 2
"SHIM-POL A.M. Borzymowski"
E. Borzymowska-Reszka A. Reszka Spółka Jawna
ul. Lubomirskiego 5,
05-080 Izabelin k. Warszawy
cena brutto oferty dla części 2 wynosi 324 857,80 PLN
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< grudzień 2018 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  
  
  8
  9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
  
  
  
  
  
Przetargi