Przetargi


ZP: PN 86/09/2015 - analizator sieci, sprzęt komputerowy, kamera
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 25 września 2015
Kwota przetargu: powyżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062
tel: (+48 61) 858-20-91
email: przetargi@man.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Dostawa wektorowego analizatora sieci, sprzętu komputerowego oraz pomiarowej kamery termowizyjnej, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.


Rozstrzygnięcia:


Postępowanie uniewazniono: 28/10/2015
Opis: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe, informuje o unieważnieniu postępowania w części nr 4 ww. postępowania z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Osoba kontaktowa: Iwona Gierczyk
Pliki:
Wybór najkorzystniejszej oferty: 05/11/2015
Wykonawca: dla części nr 10 - Wykonawcy nr 2:
Vigo System S.A.
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Koszt zamówienia wynosi: 48.585,00 zł brutto
Osoba kontaktowa: Iwona Gierczyk
Pliki:
Postępowanie uniewazniono: 05/11/2015
Opis: Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w Części nr 1 ww. postępowania z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Osoba kontaktowa: Iwona Gierczyk
Pliki:
Wybór najkorzystniejszej oferty: 20/11/2015
Wykonawca: dla części nr 6 - Wykonawcy nr 5:
VOL Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań
Koszt zamówienia wynosi: 3.881,88 zł brutto
dla części nr 7 - Wykonawcy nr 4:
Koma Nord Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia
Koszt zamówienia wynosi: 4.099,59 zł brutto
dla części nr 8 - Wykonawcy nr 5:
VOL Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań
Koszt zamówienia wynosi: 738,00 zł brutto
Osoba kontaktowa: Iwona Gierczyk
Pliki:
Postępowanie uniewazniono: 20/11/2015
Opis: Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w Części nr 4 ww. postępowania z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Osoba kontaktowa: Iwona Gierczyk
Pliki:
Wybór najkorzystniejszej oferty: 24/11/2015
Wykonawca: dla części nr 2 - Wykonawcy nr 5:
VOL Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań
Koszt zamówienia wynosi: 24.004,68 zł brutto
dla części nr 3 - Wykonawcy nr 1:
Test-System s.c.
ul. Młyńska 11, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Koszt zamówienia wynosi: 66.420,00 zł brutto
dla części nr 5 - Wykonawcy nr 5:
VOL Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań
Koszt zamówienia wynosi: 17.121,60 zł brutto
dla części nr 9 - Wykonawcy nr 5:
VOL Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań
Koszt zamówienia wynosi: 66.420,00 zł brutto
Osoba kontaktowa: Iwona Gierczyk
Pliki:
Wybór najkorzystniejszej oferty: 25/11/2015
Wykonawca: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe, informuje, że w wynikach ogłoszonych w dniu 24 listopada 2015 r. wkradł się błąd dotyczący kosztu zamówienia
w części nr 9 ww. postępowania.
W związku z powyższym błędem Zamawiający koryguje treść pisma L. Dz. 2049/11/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.
dla części nr 9 - Wykonawcy nr 5:
VOL Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań
Koszt zamówienia wynosi: 10.475,91 zł brutto
Osoba kontaktowa: Iwona Gierczyk
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< grudzień 2018 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  
  
  8
  9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
  
  
  
  
  
Przetargi