Przetargi


ZP: PN 87/09/2015 - sprzęt komputerowy
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 28 września 2015
Kwota przetargu: powyżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062
tel: (+48 61) 858-20-91
email: przetargi@man.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.


Rozstrzygnięcia:


Postępowanie uniewazniono: 27/10/2015
Wykonawca: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe, informuje o unieważnieniu postępowania w części nr 7 i nr 10 ww. postępowania z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Pliki:
Wybór najkorzystniejszej oferty: 28/10/2015
Kwota: 8.547,27 zł brutto
Wykonawca: dla części nr 12 - Wykonawcy nr 3:
Q4Net Poznań Sp. z o. o.
ul. Grota Roweckiego nr 33A, 52-219 Wrocław
Osoba kontaktowa: Monika Grabowska-Gunia 61/ 858 20 91
Pliki:
Wybór najkorzystniejszej oferty: 04/11/2015
Wykonawca: dla części nr 3 - Wykonawcy nr 5:
VOL Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Dąbrowskiego nr 553, 60-451 Poznań
Koszt zamówienia wynosi: 9.498,06 zł brutto
dla części nr 4 - Wykonawcy nr 5:
VOL Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Dąbrowskiego nr 553, 60-451 Poznań
Koszt zamówienia wynosi: 6.642,00 zł brutto
dla części nr 8 - Wykonawcy nr 5:
VOL Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Dąbrowskiego nr 553, 60-451 Poznań
Koszt zamówienia wynosi: 6.642,00 zł brutto
dla części nr 11 - Wykonawcy nr 7:
NAMKRON Trade & Consulting
pl. Kaszubski nr 8/205, 81-350 Gdynia
Koszt zamówienia wynosi: 2.546,10 zł brutto
Pliki:
Postępowanie uniewazniono: 04/11/2015
Wykonawca: Zamawiający informuje o unieważnieniu części nr 9 ww. postępowania przetargowego na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4), gdyż cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Pliki:
Wybór najkorzystniejszej oferty: 05/11/2015
Wykonawca: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe, informuje, że w wynikach ogłoszonych w dniu 4 listopada 2015r. wkradł się błąd dotyczący kosztu zamówienia w części nr 8 ww. postępowania.
W związku z powyższym błędem Zamawiający koryguje treść pisma L. Dz. 1948/11/2015 z dnia 4 listopada 2015r.
dla części nr 8 - Wykonawcy nr 5:
VOL Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Dąbrowskiego nr 553, 60-451 Poznań
Koszt zamówienia wynosi: 4.140,18 zł brutto
Pliki:
Wybór najkorzystniejszej oferty: 10/11/2015
Wykonawca: dla części nr 1 - Wykonawcy nr 6:
EWAM System Mariusz Rychlik
ul. Złotowska nr 66, 60-189 Poznań
Koszt zamówienia wynosi: 18.604,98 zł brutto
dla części nr 5 - Wykonawcy nr 5:
VOL Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Dąbrowskiego nr 553, 60-451 Poznań
Koszt zamówienia wynosi: 5.475,96 zł brutto
dla części nr 6 - Wykonawcy nr 5:
VOL Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Dąbrowskiego nr 553, 60-451 Poznań
Koszt zamówienia wynosi: 5.573,13 zł brutto
Pliki:
Wybór najkorzystniejszej oferty: 18/11/2015
Wykonawca: dla części nr 2 - Wykonawcy nr 6:
EWAM System Mariusz Rychlik
ul. Złotowska nr 66, 60-189 Poznań
Koszt zamówienia wynosi: 24.534,81 zł brutto
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< grudzień 2018 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  
  
  8
  9
10
11
13
14
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
  
  
  
  
  
Przetargi