Przetargi


ZP: PN 88/09/2015 - oprogramowanie_3
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 02 października 2015
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062
tel: (+48 61) 858-20-91
email: przetargi@man.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Dostawa do siedziby Zamawiającego licencji na korzystanie z oprogramowania wraz z egzemplarzem instalacyjnym oprogramowania (dalej również "oprogramowanie"), elementów wyposażenia laboratorium wirtualnego dla e-nauki, elementów wyposażenia laboratorium integracji technologii ICT z otoczeniem oraz eksperymentalnej przestrzeni badań interakcji użytkowników z usługami sieciowymi nowej generacji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.


Rozstrzygnięcia:


Wybór najkorzystniejszej oferty: 23/10/2015
Kwota: 27.662,70
Wykonawca: dla części nr 17 - Wykonawcy nr 8:
AutoID Polska S.A.
ul. W. Żeleńskiego 103, 31-353 Kraków
Osoba kontaktowa: Iwona Gierczyk
Pliki:
Postępowanie uniewazniono: 23/10/2015
Opis: Zamawiający informuje także o unieważnieniu postępowania w Części nr 6, 14, 16 ww. postępowania z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Osoba kontaktowa: Iwona Gierczyk
Pliki:
Wybór najkorzystniejszej oferty: 27/10/2015
Wykonawca: dla części nr 1 - Wykonawcy nr 1:
Paweł Owczarzak Eupol
ul. Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wielkopolska
Koszt zamówienia wynosi: 11.228,67 zł brutto
dla części nr 12 - Wykonawcy nr 5:
Restor P. Anton, A. Czapski, T. Rostropowicz Sp. j.
ul. Dworkowa 2/107A, 00-784 Warszawa
Koszt zamówienia wynosi: 9.397,20 zł brutto
Osoba kontaktowa: Iwona Gierczyk
Pliki:
Postępowanie uniewazniono: 27/10/2015
Opis: W związku z odrzuceniem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w Części nr 3 ww. postępowania z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Osoba kontaktowa: Iwona Gierczyk
Pliki:
Wybór najkorzystniejszej oferty: 29/10/2015
Wykonawca: dla części nr 4 - Wykonawcy nr 4:
Justtech Justyna Maryniowska
ul. Motycz 232A, 21-030 Motycz
Koszt zamówienia wynosi: 10.509,86 zł brutto
dla części nr 7 - Wykonawcy nr 2:
"Rynek 13" Dorota Krzysiek, Jacek Piasecki Sp. j.,
Pl. Gen. J. Bema 2/9, 50-265 Wrocław
Koszt zamówienia wynosi: 1.404,66 zł brutto
Osoba kontaktowa: Iwona Gierczyk
Pliki:
Wybór najkorzystniejszej oferty: 30/10/2015
Wykonawca: dla części nr 5 - Wykonawcy nr 1:
Paweł Owczarzak Eupol
ul. Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wielkopolska
Koszt zamówienia wynosi: 2.538,72 zł brutto
dla części nr 10 - Wykonawcy nr 1:
Paweł Owczarzak Eupol
ul. Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wielkopolska
Koszt zamówienia wynosi: 21.627,09 zł brutto
dla części nr 11 - Wykonawcy nr 5:
Restor P. Anton, A. Czapski, T. Rostropowicz Sp. j.,
ul. Dworkowa 2/107A, 00-784 Warszawa
Koszt zamówienia wynosi: 8.560,80 zł brutto
dla części nr 13 - Wykonawcy nr 3:
Yamo Sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 29, 40-019 Katowice
Koszt zamówienia wynosi: 381,30 zł brutto
dla części nr 15 - Wykonawcy nr 11:
Alma S.A.
ul. Hodowlana 5, 61-680 Poznań
Koszt zamówienia wynosi: 104.550,00 zł brutto
Osoba kontaktowa: Iwona Gierczyk
Pliki:
Postępowanie uniewazniono: 30/10/2015
Opis: Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w Części nr 9 ww. postępowania z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Osoba kontaktowa: Iwona Gierczyk
Pliki:
Wybór najkorzystniejszej oferty: 04/11/2015
Wykonawca: dla części nr 2 - Wykonawcy nr 3:
Yamo Sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 29, 40-019 Katowice
Koszt zamówienia wynosi: 30.711,87 zł brutto
dla części nr 8 - Wykonawcy nr 4:
JustTech Justyna Maryniowska
ul. Motycz 232A, 21-030 Motycz
Koszt zamówienia wynosi: 7.502,73 zł brutto
Osoba kontaktowa: Iwona Gierczyk
Pliki:
Wybór najkorzystniejszej oferty: 18/11/2015
Wykonawca: W związku z uchyleniem się od podpisania umowy Wykonawcy Yamo Sp. z o.o., ul. Krasińskiego 29, 40-019 Katowice, którego oferta została wybrana w Części nr 2 oraz Części nr 13, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe, zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w ww. postępowaniu została wybrana oferta:
dla części nr 2 - Wykonawcy nr 7:
GB Soft G. Bednarek i s-ka sp. j.
ul. Wandy 10, 41-800 Zabrze
Koszt zamówienia wynosi: 30.860,00 zł brutto
dla części nr 13 - Wykonawcy nr 5:
Restor P. Anton, A. Czapski, T. Rostropowicz Sp. j.
ul. Dworkowa 2/107A, 00-784 Warszawa
Koszt zamówienia wynosi: 393,60 zł brutto
W związku z uchyleniem się od podpisania umowy Wykonawcy Paweł Owczarzak Eupol, ul. Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wielkopolska, którego oferta została wybrana w Części nr 1, Części nr 5 oraz Części nr 10 Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe, zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w ww. postępowaniu została wybrana oferta:
dla części nr 1 - Wykonawcy nr 4:
Justtech Justyna Maryniowska
ul. Motycz 232A, 21-030 Motycz
Koszt zamówienia wynosi: 11.604,00 zł brutto
dla części nr 5 - Wykonawcy nr 2:
"Rynek 13" Dorota Krzysiek, Jacek Piasecki Sp. j.
Pl. Gen. J. Bema 2/9, 50-265 Wrocław
Koszt zamówienia wynosi: 2.546,10 zł brutto
dla części nr 10 - Wykonawcy nr 1:
Koma Nord Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia
Koszt zamówienia wynosi: 27.686,07 zł brutto
Osoba kontaktowa: Iwona Gierczyk
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< grudzień 2018 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  
  
  8
  9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
  
  
  
  
  
Przetargi