Przetargi


ZP: PN 89/10/2015 - wyposażenie Lab8, Lab9, Lab4
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 07 października 2015
Kwota przetargu: powyżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062
tel: (+48 61) 858-20-91
email: przetargi@man.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Dostawa wyposażenia laboratorium Lab 8, Lab 9, Lab 4, urządzeń infrastruktury teletechnicznej, zestawu kart graficznych UHD oraz sprzętu audiowizualnego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.


Rozstrzygnięcia:


Postępowanie uniewazniono: 05/11/2015
Opis: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe, informuje o unieważnieniu postępowania w części nr 6, 8, 10 i 11 ww. postępowania z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Osoba kontaktowa: Iwona Gierczyk
Pliki:
Postępowanie uniewazniono: 06/11/2015
Opis: W związku z odrzuceniem najkorzystniejszej oferty Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe, informuje o unieważnieniu ww. postępowania w Części nr 7 z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Osoba kontaktowa: Iwona Gierczyk
Pliki:
Wybór najkorzystniejszej oferty: 09/11/2015
Wykonawca: dla części nr 9 - Wykonawca nr 1:
CETO Krzysztof Wesołowski
ul. Starołęcka 18c, 61-361 Poznań
Koszt zamówienia wynosi: 45.309,89 zł brutto
Osoba kontaktowa: Iwona Gierczyk
Pliki:
Wybór najkorzystniejszej oferty: 10/11/2015
Wykonawca: dla części nr 1 - Wykonawcy nr 3:
Studiotech Poland Sp. z o.o.
ul. Bażancia 53, 02-892 Warszawa
Koszt zamówienia wynosi: 635.473,35 zł brutto
dla części nr 2 - Wykonawcy nr 3:
Studiotech Poland Sp. z o.o.
ul. Bażancia 53, 02-892 Warszawa
Koszt zamówienia wynosi: 148.834,92 zł brutto
dla części nr 3 - Wykonawcy nr 3:
Studiotech Poland Sp. z o.o.
ul. Bażancia 53, 02-892 Warszawa
Koszt zamówienia wynosi: 603.766,41 zł brutto
dla części nr 4 - Wykonawcy nr 3:
Studiotech Poland Sp. z o.o.
ul. Bażancia 53, 02-892 Warszawa
Koszt zamówienia wynosi: 681.977,19 zł brutto
dla części nr 5 - Wykonawcy nr 3:
Studiotech Poland Sp. z o.o.
ul. Bażancia 53, 02-892 Warszawa
Koszt zamówienia wynosi: 98.056,83 zł brutto
Osoba kontaktowa: Iwona Gierczyk
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< grudzień 2018 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  
  
  8
  9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
  
  
  
  
  
Przetargi