Przetargi


ZP: PN 402/15 sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie IV
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 26 października 2015
Kwota przetargu: powyżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327
tel: (+48 61) 852-25-09
email: zampub@ibch.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego wraz z towarzyszącym mu oprogramowaniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ (dalej "specyfikacja techniczna").
CPV 30200000,
Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte SIWZ.
Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia a w przypadku sprzętu - z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy.
Oferowany sprzęt i oprogramowanie w dniu sporządzenia oferty nie mogą być przewidziane przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
Dostarczony sprzęt i oprogramowanie muszą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
Dostarczony sprzęt przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej powinien być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.
Zaoferowany sprzęt musi spełniać wymagania opisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (wersja przekształcona), zgodnie z Dziennikiem Urzędowym UE z dnia 13 lutego 2008 r.


Rozstrzygnięcia:


Wybór najkorzystniejszej oferty: 19/11/2015
Wykonawca: dla części 1,2,3,6,7,10,11 - Wykonawca nr 1
VOL Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Dąbrowskiego 553,
60-451 Poznań
cena brutto oferty dla części 1 wynosi 2 991,36 PLN
cena brutto oferty dla części 2 wynosi 13 006,02 PLN
cena brutto oferty dla części 3 wynosi 6 241,02 PLN
cena brutto oferty dla części 6 wynosi 6 110,64 PLN
cena brutto oferty dla części 7wynosi 5 549,76 PLN
cena brutto oferty dla części 10 wynosi 2 151,27 PLN
cena brutto oferty dla części 11 wynosi 1 151,28 PLN
dla części 9 - Wykonawca nr 2
Cortland Sp. z o.o.
ul. Zgoda 38
60-122 Poznań
cena brutto oferty dla części wynosi 9 9 931,02 PLN
Osoba kontaktowa: Katarzyna Wielentejczyk
Pliki:
Kalendarium
<< luty 2018 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  1
  2
  3
  4
  5
  7
14
16
17
18
19
23
24
25
26
27
28
  
  
  
  
Przetargi