BACHLOWA

(1598 Bachlowa) potok, lewy dopływ Sanu koło wsi Bachlowa (HW 182).

1598 w akcie podziału dóbr braci Balów: przesz San do potoka rzeczonego Bachlowa, który pothok we wsi [Średnia Wieś] dzieli poddane (CS 23 s. 1119); w opisie granic działu Matiasza „asz w potok, który zową Bachlow y thym potokiem idzie asz w San dzielacz kmieczie w Srzedniej Wsi” (CS 23 s. 1123).